Dětský folklorní soubor Zvonek

Dětský soubor Zvonek byl založen v roce 2022 a funguje jako součást folklórního spolku Soběslavské chasy mladé. Cílem souboru je zábavnou a hravou formou děti naučit dětské lidové písně a tance, seznámit je se zvyky, tradicemi a lidovým oděvem.

Zkoušky probíhají každý čtvrtek v 16:30 v Kulturním domě města Soběslavi (zadní vchod).

Vedoucím souboru je Mgr. Eva Kazdová.

Kontakt: chasamlada@gmail.com, facebook.

Kalendář akcí