Categories: News, Zvonek

by Stanislav

Share

Categories: News, Zvonek

by Stanislav

Sdílejte

Samotnému stavění máje předchází přípravy, které jsou nezbytné pro zdárné zvládnutí akce. Část souboru se tak setkala už v sobotu, aby vyrobila věnec a připravila strom na samotné stavění. Rovněž byly připraveny podpěry pro stavění, neboť ty dosavadní neodolaly zubu času a ztrouchnivěly

Příprava věnce

V neděli 30. dubna chasa připravila zázemí pro diváky na soběslavském náměstí a ve čtvrt na čtyři mohlo vše začít. Za asistence soběslavských dobrovolných hasičů, kterým patří za výpomoc při organizaci dopravy velký dík, vyrazila chasa ze dvora kulturního domu na náměstí s devatenáct metrů dlouhou májí. Na náměstí chasníci přivázali k máji lana a mohlo se jít na věc. Samotné stavění proběhlo za vydatné pomoci soběslaváků velice rychle a zhruba za 5 minut už májka zdobila soběslavské náměstí.

Stavění máje.

Krátce po postavení máje následovalo vystoupení dětského souboru Zvonek. Zvonek je nový dětský folklorní soubor, který funguje při Soběslavské chase mladé a na soběslavském náměstí měl před diváky svou premiéru.  Děti si připravily pásmo, ve kterém spojily dětské hry s různými zvířátky a během necelých deseti minut prezentovaly své půlroční snažení v nově vzniklém souboru. Za svou snahu a předvedený um je soběslavské publikum odměnilo potleskem a po vystoupení se rovněž dočkaly odměny za své první vystoupení od svých souborových vedoucích.

Vystoupení Zvonku.

Po představení Zvonku si vzala slovo chasa, která se prezentovala pásmem spojeným se stavěním máje. V pásmu předvedla několik písní nových a rovněž oprášila i písně starší, které si s chasou někteří diváci s chutí zazpívali. Po zaslouženém potlesku přišla řada na kapelu A proč ne, která se o zábavu starala až do večerní desáté hodiny.

Chasa pak máj hlídala až do samotného rána a jak vidno, hlídání to bylo úspěšné. Závěrem se ještě sluší poděkovat Kulturnímu domu v Soběslavi za poskytnuté zázemí, soběslavskému Infocentru za propůjčení stánků a krásný plakát, panu Tošnerovi a dalším fotografům za pěkné fotografie a videa a Sostánku za spolupráci na této akci a otvírací době až do brzkých ranních hodin.

Related Posts