Categories: News

by Stanislav

Share

Categories: News

by Stanislav

Sdílejte

Velikonoce však pro chasu začínají mnohem dříve. Již na konci února si chasníci opatřili proutí, které následně na konci března spletli v pomlázky, které zdobily nejen muže samotné, ale i velikonoční vozík.

Velikonoce však nejsou jen o samotném omlazení dívek a dam, ale pro chasu začínají o několik dní dříve. Na Zelený čtvrtek chasa obchází město za zvuku řehtaček, které nahrazují zvuk zvonů, které odletěly do Říma. Toto období řehtání je zakončeno na Bílou sobotu na soběslavské věži.

Samotné pondělí chasa zahájila od časných ranních hodin, a protože počasí vyšlo na výbornou, obcházeli koledníci do brzkých odpoledních hodin. Odměnou jim byla krásná malovaná vajíčka, či něco dobrého na zub. Velikonoce zvyky tak byly dodrženy na výbornou a je na čase chystat se na stavění máje.

Related Posts